top of page
Veelgestelde vragen

Waarom is SuperSpetters voor kinderen vanaf 5 jaar?

Zwemschool de Waterdruppel adviseert zwemles voor kinderen vanaf 5 jaar omdat zij in deze fase over het algemeen beter beschikken over grove motorische vaardigheden die nodig zijn voor het beheersen van de eerste zwemtechnieken. Ook zijn ze dan al even gewend op de basisschool en zijn ze er vaak cognitief en sociaal-emotioneel meer aan toe. Kinderen van deze leeftijd zijn erg leergierig en leren zo sneller spelenderwijs zichzelf te redden in het water. Dat maakt het zwemtraject leuker en veiliger!

2

Leren kinderen met SuperSpetters alleen nog borstcrawl en geen schoolslag?

Dit wordt vaak gedacht, maar is niet het geval. Tijdens de zwemles staat allereerst het wennen aan het water centraal. Denk hierbij aan het verdragen van spetters, de beperkte ademhaling en de druk op het lichaam onder water. Dit gebeurt allemaal spelenderwijs.

Kinderen starten tijdens het leerproces met de borstcrawl en rug crawl. Deze zwemslagen sluiten het beste aan op de natuurlijk bewegingsvormen. Na deze fase starten de kinderen met het aanleren van de enkelvoudige rugslag, wanneer deze slag goed gaat, wordt ook de schoolslag aangeleerd. De kinderen leren 'gewoon' vier slagen. Tijdens het diplomazwemmen demonstreren de kinderen de vier slagen.

3

Wat is het verschil tussen het KNZB zwemdiploma en het Zwem ABC?

Het Zwem ABC bestaat uit drie diploma's waarbij het kind na het behalen van het gehele Zwem ABC het predikaat zwemveilig krijgt. Bij SuperSpetters wordt er gewerkt met maar één diploma, het KNZB zwemdiploma (gelijkwaardig aan het C diploma). Na het behalen van dit diploma zijn kinderen ook zwemveilig.

4

De kinderen zwemmen met een zwembril, is dit wel veilig?

Het klopt inderdaad dat kinderen zwemles krijgen met een zwembril. Deze zwembril hebben de kinderen echter nooit een hele les op.

Kinderen hebben, wanneer ze onverwachts in het water komen geen zwembril op. Om deze reden moeten kinderen wennen aan het prikken van het water in de ogen en het wazig kijken. In de periode wanneer kinderen wennen aan het water, wordt er dus niet met een zwembril gezwommen. Alle vaardigheden waarbij onder water oriëntatie en survival centraal staan worden zonder zwembril uitgevoerd. Bijvoorbeeld het duiken, onderwater zwemmen, over een mat klimmen worden allemaal zonder zwembril uitgevoerd. Zo leren kinderen ook goed zwemmen zonder zwembril.

Wanneer de zwemslagen worden geoefend, zwemmen de kinderen wel met zwembril. Hierdoor kunnen ze zich volledig richten op het mooi en goed uitvoeren van de slagen en worden ze niet gehinderd door prikkende ogen. Een kind mag deelnemen aan het diplomazwemmen wanneer de slagen met en zonder zwembril goed uitgevoerd kunnen worden.

5

Hoelang doet mijn kind over een zwemdiploma?

Bij ons zwemmen de kinderen af voor hun KNZB SuperSpetters Diploma (gelijk aan c). Als het kind 5 jaar is en voldoet aan de instapeisen dan kan er worden geleerd voor het KNZB superspetters-diploma. Weet dat zwemmen best moeilijk is en een kind hier echt de tijd voor nodig heeft.

Dit is een samenwerking tussen ouder/kind en docent. Hoe regelmatiger het kind naar zwemles komt hoe soepeler dit traject zal worden doorlopen.
Het landelijke gemiddeld voor kinderen is 60 klokuur, om tot het KNZB diploma te komen. Wij geven lessen van 30 minuten waarin elk kind op zijn eigen tempo mag leren. 

6

Leert mijn kind zwemmen met kurkjes om?

Zwemschool de Waterdruppel vindt het belangrijk dat een kind eerst went aan het water. Kinderen leren het water kennen zonder drijfmiddelen. Zo ontdekken kinderen wat wel en niet mogelijk is in het water zonder dat ze daarbij geholpen worden. Kinderen leren afzetten en (uit)drijven, hierbij maken ze gebruik van hun natuurlijk drijfvermogen. Goed kunnen drijven en uitdrijven is een voorwaarde om zwemslagen aan te kunnen leren.

 

In een latere fase worden de drijfmaterialen wel ingezet, niet als drijfmiddel, maar als hulpmiddel. De kinderen beheersen het drijven, maar kunnen dankzij een hulpmiddel alle concentratie richten op het uitvoeren van een zwemslag.

7

Kinderen lijken veel te spelen in het begin, waarom is dit?

De superSpetters methode bevat veel speelse opdrachten tijdens de zwemles. Zo worden de kinderen spelenderwijs vriendjes met het water en ontdekken ze wat het water met ze doet en wat zij ermee kunnen doen.

Belangrijk is dat het kind eerst went aan het water, voordat we aan de slag gaan met de zwemslagen. Als een kind angstig is voor de eigenschappen van water dan zorgt dit later voor verkrampte zwemslagen. Dan is zwemmen al snel niet leuk meer! Daarom hebben wij bij Zwemschool De Waterdruppel gekozen om met de SuperSpetters methode te werken. Hiermee investeren we eerst in het vertrouwen van de kinderen in het water en de docent.

8

Kunnen ouders meekijken tijdens de zwemlessen?

Ouders mogen elke maand 1x meekijken langs de badrand. Tijdens deze kijkles is er ook tijd om vragen te stellen en leervorderingen te bespreken.

De communicatie tussen ouders en zweminstructeur is belangrijk binnen de Waterdruppel. Daarom mogen ouders erop rekenen dat de instructeur contact met hen opneemt als er vragen of problemen zijn. Ouders die vragen hebben kunnen contact opnemen met de lesgever of de coördinator.

9

Hoe groot zijn de lesgroepen?

De Waterdruppel wenst zwemlessen te geven aan kleine groepen kinderen van een vergelijkbaar niveau. Het voordeel van werken met kleine groepen is dat er meer persoonlijke aandacht is per kind. De lesstof kan eenvoudig worden aangepast.

De Waterdruppel heeft een maximum gesteld van 4 kinderen per lesgever en 8 kinderen bij twee lesgevers. Zo is er altijd voldoende individuele aandacht voor een kind.

10

Wanneer mag mijn kind starten met zwemles?

Bij de start van de zwemlessen zijn de kinderen 5 jaar en voldoen aan de instapeisen:

  • Zelfstandig douchen

  • Met hulp (hand vasthouden of hulpmateriaal), zelfstandig in diep water springen

  • Het gezicht in het water doen

  • Voortbewegen in diep water (vooruit, achteruit, zijwaarts etc.) eventueel met hulpmiddel

  • Komen van verticaal naar horizontaal, eventueel met hulpmiddel
     

Voldoet jouw kind aan de instapeisen? En is het opgeroepen vanaf de wachtlijst? Dan mag het kind starten met zwemles.

Voldoet jouw kind niet aan de instapeisen? Dan mag jou kind eerst het ´instap traject volgen om watervrij gemaakt te worden.

11

Is er een bijdrage voor zwemles voor kinderen in armoede?

Één op de 8 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Ze kunnen niet meedoen met leeftijdsgenootjes en hebben volwassen zorgen. Normale dingen zoals zwemles is voor deze kinderen vaak niet mogelijk. En laat een zwemdiploma nou juist een echte must zijn in ons waterrijke Nederland. Dankzij Kinderhulp en het Jeugdsportfonds kunnen nu een groot aantal van deze kinderen toch zwemles krijgen.

Aanvragen voor SuperSpetters kunnen ingediend worden bij fonds Kinderhulp. Zij vergoeden het hele SuperSpetters traject. Op onderstaande website vindt u meer informatie over het indienen van een aanvraag: https://kinderhulp.nl/over-kinderhulp/

12

Geven jullie ook zwemles aan kinderen met een PGB?

PGB is een persoons gebonden budget, hoeveel dit is dat is afhankelijk van hoeveel en welke zorg uw kind nodig heeft. Tijdens een gratis proefles beoordelen wij of uw kind individuele begeleiding nodig heeft en maken wij een zwemles traject op maat.

Er zijn meerdere instanties voor verschillende soorten hulp die er nodig zijn. Neem dus even contact op met uw eigen gemeente om er achter te komen of zij ook iets kunnen betekenen voor de begeleiding tijdens de zwemles. Op dit moment hebben wij goed contact met Jeugdfonds Sport en Cultuur Gelderland:  https://jeugdfondssportencultuur.nl/zwemles/

Dit verschilt echter per gemeente. Meer informatie hierover is te vinden op: www.rijksoverheid.nl

bottom of page